Euro-Asian Astronomical Society
Internationella AstronomiOlympiaden
EAAE Sweden takes obligation to represent Sweden in the International Astronomy Olympiad. It is open to students in school year 10 and 11.


Internationella Astronomiolympiaden är en årlig tävling för elever i skolår 8-11. Den första Internationella Astronomiolympiaden ägde rum i Ryssland 1996. Sverige deltog redan i den första av dessa tävlingar och har sedan haft tävlande i de flesta av dessa olympiader. Sveriges deltagande har finansierats av Skolverket, Rymdstyrelsen, Telia Läromediefond, Svenska Astronomiska Sällskapet och privata medel. I Sverige är tävlingens finalomgång, där det svenska laget tas ut öppen för elever födda 1997 och senare och som går i gymnasiets år 1-2.

Astronomiolympiaden 2015

Elever i gymnasiet kan delta i första omgången av Astronomiolympiaden. Gymnasieelever födda 1997 eller senare kan då tävla om en plats i Internationella Astronomiolympiaden i Ryssland i år. Där kommer deltagarna att träffa och tävla mot ungefär 50 ungdomar från runt 20 länder spridda över världen i åldern 16-18 år. Dessutom kommer en ungefär lika stor och lika geografiskt spridd grupp av elever i åldern 14-15 år att tävla mot varandra där. Deltagarna i Vilnius får dessutom lyssna på föredrag av forskare, besöka sevärdheter och delta i sociala aktiviteter. Första omgången i uttagningen sker 15 januari på respektive skola. De 4 bästa eleverna i denna går vidare till finalen som skrivs på respektive skola 23 augusti. Då tas en, eventuellt två elever ut som får representera Sverige i Ryssland.

Om du har elever som vill delta så anmäl skolan via mejl till anders.vasterberg@kunskapsskolan.se senast 14 januari, så får du ett mejl med uttagningsprovet. Provtiden är 4 timmar.

Det teoretiska uttagningsprovet kan fås på svenska eller engelska och lösningarna kan skrivas på dessa språk. 2012 såg uttagningsprovet ut som nedan

Uttagningsprov 2012
Uttagningsprov 2012 med lösningar

Länk:

The International Astronomy Olympiad

Anders Västerberg
Nationell representant för IAO i Sverige
anders.vasterberg@kunskapsskolan.se


Senast uppdaterad 22:42 12 januari 2015